KRONUS darbinieku attīstība

Tiecoties kļūt par labāko darba devēju savā jomā, KRONUS mērķtiecīgi investē darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanā, apmācībā un organizācijas izmaiņās.

Mēs  esam sapņu komanda, kuras dalībnieki ir motivēti sasniegt rezultātu, nebaidās kļūdīties un eksperimentēt. Tiecoties nepārtraukti pilnveidoties un augt, mēs iedvesmojam cits citu meklēt produktīvākus un radošus risinājumus. Galvenais mums ir nevis cītīgs darbs, bet augsta efektivitāte.

Kļūstot par KRONUS komandas dalībnieku, ikviens atradīs iespēju sevi realizēt un profesionāli augt un varēs sasniegt vislabāko rezultātu. Pievienojies arī Tu!  

Mācību projekti

Pārdošana

Katru gadu Pārdošanas, iepirkumu nodaļu kolēģi atjauno savas zināšanas par darījumu pārrunu tehnikām, darbojamies arī ar iekšēji izstrādātiem eksporta pārdošanas principiem - kā sarunāties ar klientiem, kā strādāt ar iebildumiem. Mēs mācāmies pie nozares profesionāļiem, piemeklējot tā brīža mācību vajadzībai atbilstošākos mācību pakalpojumu sniedzējus. 


IT prasmes

Nepārtraukta tehnoloģiju attīstība ir kļuvusi par normu ikvienā organizācijā. Tieši tāpēc jaunu IT prasmju apgūšana ir kļuvusi par nozīmīgu kritēriju darbinieku un uzņēmuma attīstības un konkurētspējas pilnveidei. Regulāri nodrošinām gan ražotnes, gan administrācijas darbiniekiem IT prasmju pilnveides kursus, ikdienā mentorējam un atbalstām jaunos kolēgus, Kronus IT programmu un sistēmu apguvē. 

Valodas

Kā daudznacionāls uzņēmums Kronus mācās valodas. Mūsu kolektīvā ir kolēģi ar latviešu, krievu, angļu, franču, vācu, spāņu, lietuviešu, ķīniešu un citu valodu zināšanām. Esam atvērti dažādām valodām un ikdienā sazināmies valodās, ko vislabāk pārzinām un mūsu komunikācija ir augstā līmenī. Šī daudzvalodība arī mūs motivē apgūt vēl vairāk valodas.

Vadībprasmes

Kronus ir svarīga vadītāju attīstība, tādēļ 2021. gadā ir izveidota 6 moduļu Vadītprasmju mācību programma, kurā dažādu līmeņu vadītāji apgūst nepieciešamās prasmes un instrumentus, kas palīdz vadīt sevi, citus un sasniegt rezultātus darbā ar cilvēkiem. 

Bibliotēka

Kronus ir uzņēmums, kas mācās. To pierāda mūsu vadītāju piemērs, kuri vienmēr mudina savus kolēģus lasīt jaunākas grāmatas par cilvēku, procesu, pārmaiņu vadību, iedziļināties dažādās teorijās un attīstīties kā vadītājiem. Un šī mācīšanās kultūra tiek nodota tālāk arī darbiniekiem. Kronus bibliotēkas krājumus regulāri papildinām ar jaunāko biznesa literatūru, ko ikvienam darbiniekam ir iespēja izlasīt. 

 

Ražošana

Kronus nodrošina mācības darba vietā, kurās ražošanas darbinieki tiek apmācīti darbā ar iekārtām, ļoti lielu uzmanību pievēršam arī kvalitātes kritēriju ievērošanai. Tamdēļ ražošanas kolēģus apmācām atpazīt dažādas kokmateriāla šķiras, noteikt palešu un palešu apmaļu bojājumus. Ikviens darbinieks, kurš uzsāk darbu Kronus, tiek apmācīts speciāli aprīkotā teltī, kur ir iespēja uzzināt par ražošanu no A līdz Z un kļūt par šīs jomas pieredzējušu darbinieku.

Mācību plāni

Kopš 2020. gada esam uzsākuši individuālo mācību plānu veidošanu un realizēšanu. Ikvienam darbiniekam, sadarbībā ar vadītāju, ir iespēja saplānot savas mācību vajadzības, kas balstītas departamenta un uzņēmuma mērķos un prioritātēs. Katra darbinieka prioritārajām mācībām tiek atvēlēti līdzekļi, lai nodrošinātu pietiekamu profesionālo izaugsmi. 

Karjeras izaugsme

Kronus ikvienam darbiniekiem ir iespēja izaugt. Regulāri uzņēmumā iekšēji paaugstinām darbiniekus, kuri ir parādījuši lielisku profesionālo sniegumu, sasnieguši un pat pārsnieguši noteiktos mērķus, attīstījuši savas komunikācijas un vadības prasmes. 

Atbalstām gan vertikālo, gan horizontālo karjeru gan ražošanā, gan administrācijā. 

Es esmu KRONUS

Man ir ambīcijas būt labākai savā jomā. KRONUS mani atbalsta šajos centienos un visādos veidos mudina mācīties, paaugstināt profesionālās iemaņas, augt. Man ir prieks būt par KRONUS komandas daļu un augt kopā ar to!

KRONUS ir darba devējs, kas man ļāvis atrast līdzsvaru starp darbu un personīgo dzīvi. Profesionāli realizējoties un sasniedzot augstas virsotnes darbā, es atgriežos mājās, kur varu “atslēgties”, lai pilnībā sevi veltītu ģimenei un saviem hobijiem

Kļūsti par KRONUS arī Tu!
Teamtailor

Karjeras vietne - nodrošina Teamtailor